Glasfibersiloer - Flex Snegle - Faste Snegle

 

 

 

3,5 m3 - 2 ton:

 

8,3 m3 - 5 ton:

 

12 m3 - 7 ton:

 

17,5 m3 - 10 ton:

 

26 m3 - 15 ton:

6 m3 - 3,5 ton:

 

10 m3 - 6 ton:

 

14 m3 - 8,5 ton:

 

20 m3 - 12 ton:

 

31 m3 - 19 ton:

 

 

 

pfsilo.eu  2009